(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
» Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 lutego 2024r.
» Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 28 lutego 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2023
 • UCHWAŁA NR LVII/337/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łączna części mienia

  UCHWAŁA NR LVII/337/2023
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 listopada 2023r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łączna części mienia Miasta i Gminy Suchedniów w związku ze zmianą granic.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  §1
  Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łączną działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Suchedniów o nr ewidencyjnym: 393/8 o powierzchni 0.1256 ha położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, w związku z powstaniem Gminy Łącznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadaniu niektórym gminom statusu miasta - w związku z § 6 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia ( Dz. U. Nr 132 poz. 671)

  §2
  Przekazanie mienia opisanego w §1 nastąpi w drodze porozumienia między Gminą Łączną a Miastem i Gminą Suchedniów.

  §3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


  U Z A S A D N I E N I E

  Na podstawie § 6 pkt 1 lit a Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadaniu niektórym gminom statusu miasta ( Dz. U. Nr 132 poz. 671), powstała Gmina Łączna. Na mocy ww. Rozporządzenia została włączona do Gminy Łączna działka o nr ewidencyjnych: 393/8 o powierzchni 0.1256 ha położona w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka.
  Zgodnie z art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) nabycie mienia komunalnego następuje przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmiana granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 ( tj. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów), przy czym przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek właściwego ministra do spraw administracji publicznej.
  Przejęcie mienia Miasta i Gminy Suchedniów staje się konieczne w celu doprowadzenia zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym przedmiotowej nieruchomości.
  Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  Data wprowadzenia: 2023-12-01 0831
  Data upublicznienia: 2023-12-01
  Art. czytany: 158 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna