(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 3/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.

  Uchwała Nr 3/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.

  Uchwała Nr 3/I/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 stycznia 2006r.

  w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Łączna

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje :

  § 1.
  W § 20 statutów sołectw Gminy Łączna tj.: sołectwa Czerwona Górka, sołectwa Gózd, sołectwa Jęgrzna, sołectwa Klonów, sołectwa Łączna, sołectwa Podłazie, sołectwa Występa, sołectwa Zagórze, sołectwa Zalezianka, sołectwa Zaskale, sołectwa Kamionki oraz sołectwa Podzagnańszcze, stanowiących załączniki odpowiednio od 1 do nr 12, do uchwały Nr 12/II/96 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 marca 1996 wprowadza się następuje zmiany :
  1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1
  2) dodaje się ust. 2 o treści:
  „ 2. Sołtys może dokonywać doręczeń pism w postępowaniu podatkowym, prowadzonym przez Wójta jako organ podatkowy”

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 3.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  U z a s a d n i e n i e
  Nowelizacja statutów jednostek pomocniczych Gminy Łączna dokonana została w związku ze zmianą postanowienia art. 144 ustawy z dn. 29.VIII.1997r. – Ordynacja podatkowa, która umożliwia doręczanie pism o postępowaniu podatkowym przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
  Wprowadzenie do statutów sołectw zapisu o możliwości dokonywania doręczeń przez sołtysów usprawni postępowanie podatkowe w zakresie podatków stanowiących dochód Gminy, ponieważ sołtysi wyznaczeni zostali na inkasentów podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego.


  Data wprowadzenia: 2006-06-19 1519
  Data upublicznienia: 2006-06-19
  Art. czytany: 2825 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna