(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • U C H W A Ł A Nr 5/I/2006 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 27 stycznia 2006r.

  U C H W A Ł A Nr 5/I/2006 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 27 stycznia 2006r.


  U C H W A Ł A Nr 5/I/2006
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 27 stycznia 2006r.

  w sprawie prowadzenia Klubu Integracji Społecznej


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1
  pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122,
  poz. 1143 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1

  Powołuje się Klub Integracji Społecznej jako odrębną komórkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, zwany dalej „Klubem”.

  § 2

  Klub o którym mowa w § 1, powołuje się celem organizacji działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym,
  a w szczególności:

  - przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  - wsparcia wszelkich osób z różnorodnymi problemami,
  - minimalizowanie skutków bezrobocia, przygotowywanie do podjęcia
  zatrudnienia,
  - promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
  - pomocy w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia,
  - wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji w siebie,
  - poradnictwa prawnego,
  - samopomocy w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych

  § 3

  1. Pracą Klubu kieruje koordynator, zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
  2. Zadania prowadzenia Klubu koordynator ma wpisane w zakres czynności.

  § 4

  Uczestnictwo w Klubie będzie dobrowolne.

  § 5

  Klub działa w oparciu o regulamin i program zatwierdzony przez Wójta.

  § 6

  Bezpośredni nadzór nad pracą koordynatora i działaniem Klubu sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  § 7

  Dla potrzeb Klubu zapewnia się dostęp do pomieszczeń świetlicy.

  § 8

  Wydatki na utworzenie Klubu i prowadzenie w nim zajęć finansowane są ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ze środków pozabudżetowych w ramach opracowanych projektów.

  § 9

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 10

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
  U Z A S A D N I E N I E

  Możliwość powołania i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej przez Gminę, wynika z postanowień ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.
  o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)  Data wprowadzenia: 2006-06-19 1522
  Data upublicznienia: 2006-06-19
  Art. czytany: 2718 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna