(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Przetargi
 • 2006r.
 • Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. Budowa kompleksu oświatowego(II etap) na istniejących fundamentach - stan surowy zamknięty,

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. Budowa kompleksu oświatowego(II etap) na istniejących fundamentach - stan surowy zamknięty,

  Gmina Łączna, w imieniu której działa Urząd Gminy w Łącznej,
  Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. Budowa kompleksu oświatowego(II etap) na istniejących fundamentach - stan surowy zamknięty,
  adres strony internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.uglaczna.bip.doc.pl
  Zakres zamówienia :
  Budowa kompleksu oświatowego na istniejących fundamentach; stan surowy zamknięty, z wyłączeniem : łącznika, schodów zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej.
  budynek oświatowy: piwnica (szatnie, harcówka, archiwum, pomieszczenia gospodarcze i techniczne), parter ( 6 sal lekcyjnych, zespół żywieniowy z jadalnią, część administracyjna,)
  I piętro ( 6 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, pracownie internetowe, biblioteka multimedialna)
  -powierzchnia ogólna netto : 3416120 m2
  -kubatura : 18744,44 m3
  - wysokość: 8,40 m
  - ilość kondygnacji 2+ podpiwniczenie (istniejące)
  Przetarg dotyczy działów :
  1. Roboty ziemne CPV 45100000-8
  2 Fundamenty nowoprojektowane CPV45200000-9
  3. Izolacja fundamentów CPV 4520000-9
  4. Kondygnacja piwnic CPV 45262500-6, 45260000-7
  5. Kondygnacja parteru CPV 45262500-6, 45260000-7
  6. Kondygnacja I piętra CPV 45262500-6, 45260000-7
  7. Klatka schodowa CPV 45260000-7
  8. Szyb windowy 45260000-7
  9. Dach CPV 45261100-5
  10. Studzienki podokienne CPV 45262500-6, 4526311-4
  11. Kraty studzienek podokiennych CPV 45450000-8

  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ.
  SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Łącznej
  Kamionki 60, 26 – 140 Łączna.
  Materiały przetargowe : 20 zł (wersja papierowa)
  Kryterium oceny ofert : cena 100%
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
  Wymagany termin realizacji : 30 listopada 2006r.
  Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pok. nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 21 lipca 2006r. do godz. 9.30.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2006r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, po sprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (część jawna przetargu).
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50. 000 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.

  Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest – mgr. inż. Małgorzata Obarska (tel. 0-41 2548 960)


  Data wprowadzenia: 2006-06-21 1305
  Data upublicznienia: 2006-06-21
  Art. czytany: 4962 razy

  » przedmiary robót - rozmiar: 112912 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » przedmiary robót - rozmiar: 118705 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » przedmiary robót - rozmiar: 81955 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » przedmiary robót - rozmiar: 39985 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SIWZ - rozmiar: 160256 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Specyfikacja techniczna - rozmiar: 1424384 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Specyfikacja techniczna - rozmiar: 11264 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna