(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Przetargi
 • 2006r.
 • Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

  Gmina Łączna, w imieniu której działa Urząd Gminy w Łącznej,
  Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.”
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę tj. :
  1. przygotowanie materiałów do projektowania wraz z aktualnymi podkładami sytuacyjno - wysokościowymi,
  2. uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu w tym uzgodnienia z GDDKiA i z właścicielami sieci podziemnych,
  3. uzyskanie uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem,
  4. uzyskanie informacji o stanie prawnym terenu inwestycji.
  5. zapewnienie sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,
  6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego – pozwolenia na budowę.
  7. Opracowanie dokumentacji przetargowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna – wersja papierowa i elektroniczna)
  Zakres zamówienia :
  Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc.Gózd, Łączna, Osełków gm. Łączna

  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ.

  SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Łącznej,
  Kamionki 60 26 – 140 Łączna.
  Materiały przetargowe : bezpłatne.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
  Wymagany termin realizacji : 15 grudnia 2006r.
  Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pok. nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 21 lipca 2006r. do godz. 9.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2006r. o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, po sprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (część jawna przetargu).


  Kryterium oceny ofert : cena 100%

  Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.
  Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest – mgr. inż. Małgorzata Obarska (tel. 0-41 2548 960)


  Data wprowadzenia: 2006-07-06 1308
  Data upublicznienia: 2006-07-06
  Art. czytany: 4916 razy

  » SIWZ bez wadium - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ załącznik 1 - rozmiar: 30720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ załącznik 2 - rozmiar: 17408 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Umowa nadzór - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Umowa projekt - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna