(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • U C H W A Ł A Nr 13/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006 r.

  U C H W A Ł A Nr 13/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006 r.


  U C H W A Ł A Nr 13/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 31 marca 2006 r.


  w sprawie zaopiniowania oraz uzgodnienia projektu Planu Ochrony
  dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

  Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
  u c h w a l a się, co następuje:

  § 1

  1. Opiniuje się pozytywnie projekt Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
  2. Uzgadnia się ustalenia projektu Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego dotyczące infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  w odniesieniu do nieruchomości nie będących własnością Skarbu Państwa.
  3. Projekt Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
  o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
  U Z A S A D N I E N I E

  Z uwagi na fakt, iż Gmina Łączna leży częściowo w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, koniecznym stało się zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ponieważ dotychczasowy plan ochrony dla tego parku stracił moc obowiązującą z dniem 2 lutego 2002r. , ustanowienie nowego planu będzie miało duże znaczenie dla zaplanowania w perspektywie 20-letniej szeregu niezbędnych działań w dziedzinie ochrony przyrody tego Parku, co leży również w interesie mieszkańców Gminy Łączna.
  Z uwagi na powyższe zaopiniowano pozytywnie projekt Planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku narodowego mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
  z późn. zm.).


  Data wprowadzenia: 2006-10-12 1535
  Data upublicznienia: 2006-10-12
  Art. czytany: 2187 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna