(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • U C H W A Ł A Nr 16/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006r.

  U C H W A Ł A Nr 16/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006r.

  U C H W A Ł A Nr 16/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 31 marca 2006r.


  w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Międzygminnego „Utylizator”.

  Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 15 Statutu Związku Międzygminnego „Utylizator”
  u c h w a l a się, co następuje:

  § 1

  1. Przedstawicielem Gminy Łączna w Związku Międzygminnym „Utylizator” jest z mocy ustawy Wójt Gminy Łączna.
  2. Wyznacza się drugiego przedstawiciela Gminy Łączna w Związku
  w osobie p. Iwony Bednarz.

  § 2

  Traci moc uchwała Nr 13/III/2002 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  10 grudnia 2002r. w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Międzygminnego „Utylizator”

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E

  Pani Iwona Bednarz została wyznaczona jako drugi przedstawiciel Gminy Łączna do Związku Międzygminnego „Utylizator”. Pani Iwona Bednarz zajmuje się tą problematyką dlatego celowym było wyznaczenie jej jako drugiego przedstawiciela.
  Data wprowadzenia: 2006-10-13 0848
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 2553 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna