(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006 r.

  Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006 r.

  Uchwała Nr 17/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 31 marca 2006 r.


  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje:

  § 1
  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06.03.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.


  § 2

  1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę.16.109 zł tj. na wydatki bieżące z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne 9.110 zł
  - na pozostałe wydatki bieżące 6.999 zł,
  oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.109 zł w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne 5.962 zł
  - na pozostałe wydatki bieżące 13.000 zł.
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy Łączna na 2006 r. wprowadza się zmiany:
  a) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.109 zł w dziale:
  dział rozdział § nazwa kwota
  852 Pomoc społeczna 16.109
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.147
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 86
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6261
  4300 Zakup pozostałych usług 3600
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 5.962
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4886
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 983
  4120 Składki na Fundusz Pracy 93

  b) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.109 zł w dziale:
  dział rozdział § nazwa kwota
  852 Pomoc społeczna 16.109
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.147
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6678
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1186
  4120 Składki na Fundusz Pracy 166
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1080
  4260 Zakup energii 750
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 287
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 5.962
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81
  4260 Zakup energii 545
  4300 Zakup pozostałych usług 2215
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 105
  4410 Podróże służbowe krajowe 500
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2516

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 4
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-10-13 0852
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 2392 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna