(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 19/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006r.

  UCHWAŁA Nr 19/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006r.

  UCHWAŁA Nr 19/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 31 marca 2006r.

  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna Andrzeja Ślusarczyka
  za okres od 1 stycznia 2004 r. do 6 czerwca 2005 r.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 i art.. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm), oraz stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz.264) z uwzględnieniem zmian zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 47 poz.448) u c h w a l a się, co następuje:

  § 1
  Ustala się wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Łączna od 1 stycznia 2004 r.
  do 31 grudnia 2004 r. w sposób następujący:
  a ) wynagrodzenie zasadnicze: - 3.300 złotych
  b) dodatek funkcyjny: - 1.030 złotych
  c) dodatek specjalny w wysokości
  20% wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego: - 866 złotych
  d) dodatek za wieloletnią pracę
  w wysokości 20% wynagrodzenia
  zasadniczego: - 660 złotych

  § 2

  Ustala się wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Łączna w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 6 czerwca 2005 r. w sposób następujący:
  a ) wynagrodzenie zasadnicze: - 3.400 złotych
  b) dodatek funkcyjny: - 1.060 złotych
  c) dodatek specjalny w wysokości
  20% wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego: - 892 złotych
  d) dodatek za wieloletnią pracę
  w wysokości 20% wynagrodzenia
  zasadniczego: - 680 złotych

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  Wójt Gminy Łączna w okresie od 1 stycznia 2004 r. do zakończenia stosunku pracy tj. 6 czerwca 2005 r. pobierał wynagrodzenie poniżej minimalnych stawek określonych rozporządzeniem Rady Ministrów.
  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Skarżysku- Kamiennej z dnia 10 września 2004 r. utrzymanym w mocy przez wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 15 listopada 2005 r. , wynagrodzenie zasadnicze wójta od dnia 1 stycznia 2004 r. ustalone zostało w kwocie wynoszącej co najmniej 3 300 złotych oraz dodatek funkcyjny w kwocie wynoszącej co najmniej 1030 złotych. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze wójta ustalone zostało w wysokości 3 400 złotych,
  a minimalny dodatek funkcyjny w kwocie 1060 złotych.
  Dodatek specjalny jest obligatoryjny i przysługuje w wysokości co najmniej 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego- zgodnie z § 7 powołanego na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
  Wójt Andrzej Ślusarczyk w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 6 czerwca 2005 r. otrzymywał wynagrodzenie poniżej stawek określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, stąd zaszła konieczność jej podjęcia.
  Data wprowadzenia: 2006-10-13 0859
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 2716 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna