(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 27/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r.

  UCHWAŁA Nr 27/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r.


  UCHWAŁA Nr 27/V/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 czerwca 2006r.
  w sprawie okręgów wyborczych, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Łącznej
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 90 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 34/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - uchwala się, co następuje:
  § 1.
  Dokonuje się podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze.
  § 2.
  Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.
  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 4.
  Traci moc uchwała Nr 14/IV/ 2002 z dnia 25.06.2002 roku w sprawie podziału gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy w Łącznej, Uchwała Nr 16/V/2002 Rady Gminy w Łącznej z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy w Łącznej.


  § 5.
  Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach
  § 6.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
  § 7.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Załącznik
  do uchwały Nr 27/V/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28.06.2006r.


  Do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Łącznej tworzy się
  12 okręgów wyborczych i tak:

  Numer obwodu Granice obwodu do głosowania Numer okręgu wybor-
  czego Liczba wybieranych radnych Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

  1. Sołectwo: Gózd
  Wieś: Gózd
  2
  3 Szkoła Podstawowa w Goździe
  Sołectwo: Jęgrzna
  Wieś: Jęgrzna
  2. Sołectwo: Klonów
  Wieś: Klonów 4 1 Szkoła Podstawowa w Klonowie  3. Sołectwo: Łączna
  Wsie:
  Łączna
  Jaśle
  5
  2  Szkoła Podstawowa
  w Łącznej
  Sołectwo: Osełków
  Wieś: Osełków, Stawik 12 1
  Sołectwo: Czerwona Górka
  Wieś: Czerwona Górka 1 1

  4. Sołectwo: Zalezianka
  Wieś: Zalezianka 11 1 Gimnazjum w Zaleziance
  Sołectwo: Występa
  Wieś: Występa 8 1

  5. Sołectwo: Zagórze
  Wieś: Zagórze 9 1
  Szkoła Podstawowa w Zagórzu
  Sołectwo: Zaskale
  Wieś: Zaskale 10 1


  6. Sołectwo: Kamionki
  Wieś: Kamionki 3 1
  Sala świetlicy w miejscowości Kamionki nr 5c
  Sołectwo: Podzagnańszcze
  Wieś: Podzagnańszcze 7 1
  Sołectwo: Podłazie
  Wieś: Podłazie 6 1
  UCHWAŁA Nr ...........
  RADY GMINY ...........
  z dnia ...........
  w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89, art. 90 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.),
  na wniosek Wójta Gminy Łączna, Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Obszar Gminy Łączna w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy dzieli się na obwody głosowania zgodnie z tabelą- Załącznik nr 1

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.  Załącznik
  do uchwały nr
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia
  Obwody głosowania w Gminie Łączna

  Numer obwodu Granice obwodu do głosowania Numer okręgu wyborczego Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

  1. Sołectwo: Gózd
  Wieś: Gózd
  2 Szkoła Podstawowa w Goździe
  Sołectwo: Jęgrzna
  Wieś: Jęgrzna

  2. Sołectwo: Klonów
  Wieś: Klonów 4 Szkoła Podstawowa w Klonowie  3. Sołectwo: Łączna
  Wsie:
  Łączna
  Jaśle
  5 Szkoła Podstawowa w Klonowie
  Sołectwo: Osełków
  Wieś: Stawik 12
  Sołectwo: Czerwona Górka
  Wieś: Czerwona Górka 1

  4. Sołectwo: Zalezianka
  Wieś: Zalezianka 11 Gimnazjum w Zaleziance
  Sołectwo: Występa
  Wieś: Występa 8

  5. Sołectwo: Zagórze
  Wieś: Zagórze 9 Szkoła Podstawowa w Zagórzu
  Sołectwo: Zaskale
  Wieś: Zaskale 10


  6. Sołectwo: Kamionki
  Wieś: Kamionki 3 Sala świetlicy w miejscowości Kamionki nr 5c
  Sołectwo: Podzagnańszcze
  Wieś: Podzagnańszcze 7
  Sołectwo: Podłazie
  Wieś: Podłazie 6
  Data wprowadzenia: 2006-10-13 1049
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 3109 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna