(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 31/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r.

  UCHWAŁA Nr 31/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r.


  UCHWAŁA Nr 31/V/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 czerwca 2006r.


  W sprawie zmian w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łączna na lata 2006-2010” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz 266) Rada Gminy w Łącznej uchwala,
  co następuje:


  § 1
  W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łączna na lata 2006-2010 przyjętym uchwałą nr 59/XI/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

  Pkt 5 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:
  „Zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy zajmują się dyrektorzy Szkół z terenu gminy Łączna, w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach należących do szkół. Dyrektorzy prowadzą ewidencję lokali, dokumentację związaną z najmem lokali, obsługą finansową w zakresie poboru i windykacji należności z tytułu najmu oraz dokumentację niezbędnych prac remontowo- adaptacyjnych.”


  §2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna


  §3
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Data wprowadzenia: 2006-10-13 1123
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 2791 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna