(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Przetargi
 • 2006r.
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


  1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół , Szkoła Podstawowa im. E.G. Kaszyńskiego „Nurt” w Goździe, Gózd 125, 26 – 140 Łączna
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. „ Przebudowa okapów dachu budynku szkoły w msc. Gózd, gm. Łączna”.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest SIWZ : www.uglaczna.bip.doc.pl Sposób uzyskania specyfikacji : SIWZ - bezpłatna, można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
  4. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa konstrukcji więźby dachowej polegająca na przedłużeniu istniejących krokwi poza lico ścian zewnętrznych i utworzeniu w ten sposób okapów o szerokości 60 cm. Pozostała część dachu (kształt i pokrycie ) pozostają bez zmian.
  Istniejący budynek szkoły – wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Wysokość ściany – do 10 m . Budynek wykonany w latach sześćdziesiątych XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej. przedłużenie istniejących krokwi nad lukarnami w celu uzyskania okapu o szerokości 60 cm na ścianie lukarny oraz przy ścianie lukarny – elewacja północna i południowa budynku – na łącznej długości 65 m .
  5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej – Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
  6. Termin wykonania zamówienia : 15 grudnia 2006r.
  7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków : w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ. Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 8 listopada 2006r. do godz. 10.00.
  8. Wadium : nie wymagane.
  9. Kryterium oceny ofert ; cena 100%
  10. Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 8 listopada 2006r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2006r. o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, po sprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (część jawna przetargu).
  11. Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.
  12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : nie dotyczy.
  13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą umieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów :nie dotyczy.
  14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
  15. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest – Krzysztof Pastuszka (tel. 0-41 2548 975)


  Data wprowadzenia: 2006-10-23 1539
  Data upublicznienia: 2006-10-23
  Art. czytany: 5174 razy

  » przedmiar - rozmiar: 980756 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar 1 - rozmiar: 980756 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar 2 - rozmiar: 980756 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar 3 - rozmiar: 980756 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przekrój - rozmiar: 985940 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przekrój 1 - rozmiar: 985940 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » SIWZ - rozmiar: 59904 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna