(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 44/VII/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 października 2006r.

  Uchwała Nr 44/VII/2006
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 października 2006r.

  W sprawie: zmian budżetu gminy na 2006r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje:

  § 1
  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

  § 2

  W § 1 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 7.805,09 zł: w dziale
  Zmniejszenia wydatków
  dział rozdział paragraf Nazwa kwota
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 805,09
  80101 Szkoły podstawowe 4 686,63
  Szkoły podstawowe - ze środków UE na program 'Szkoła Marzeń' 3 514,21
  4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 24,81
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia 872,73
  4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 616,67
  Szkoły podstawowe - współfinansowane z budżetu państwa ze środkami z UE programu 'Szkoła Marzeń' 1 172,42
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 8,60
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 290,93
  4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 872,89
  80110 Gimnazja 3 118,46
  Gimnazjum - ze środków z UE na program 'Szkoła Marzeń' 2 338,38
  4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 127,75
  4308 Zakup usług pozostałych 2 210,63
  Gimnazjum - współfinansowanie z budżetu panstwa ze środkami z UE na program 'Szkoła Marzeń' 780,08
  4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42,58
  4309 Zakup usług pozostałych 737,50
  Razem zmniejszenia wydatków 7 805,09

  W § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 7.805,09 zł: w dziale
  Zwiększenia wydatków
  dział rozdział paragraf Nazwa kwota
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 805,09
  Szkoły podstawowe 4 686,63
  80101 Szkoły podstawowe - ze środków UE na program 'Szkoła Marzeń' 3 514,12
  4128 Składki na Fundusz Pracy 1,36
  4178 Wynagrodzenia bezosobowe 33,64
  4308 Zakup usług pozostałych 3 479,12
  80101 Szkoły podstawowe - współfinansowanie z budżetu państwa ze środkami z UE programu 'Szkoła Marzeń' 1 172,51
  4129 Składki na Fundusz Pracy 0,47
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 11,22
  4309 Zakup usług pozostałych 1 160,82
  80110 Gimnazja 3 118,46
  Gimnazjum - ze środków z UE na program 'Szkoła Marzeń' 2 338,30
  4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 114,81
  4128 Składki na Fundusz Pracy 21,01
  4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 760,47
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia 442,01
  Gimnazjum - współfinansowanie z budżetu panstwa ze środkami z UE na program 'Szkoła Marzeń' 780,16
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 37,98
  4129 Składki na Fundusz Pracy 7,63
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 586,49
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 148,06
  Razem zwiększenia wydatków 7 805,09

  § 3


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-02-21 0802
  Data upublicznienia: 2007-02-21
  Art. czytany: 2950 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna