(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006r.

  U C H W A Ł A Nr 7/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 4 grudnia 2006r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr.121, poz.844), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. ( M. P. z 2006 r. Nr 72 poz. 721) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006 r. Nr.75 poz. 758)
  u c h w a l a się, co następuje :

  § 1

  Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łączna w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

  § 2
  Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4
  Traci moc Uchwała Nr 52/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  §5
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez rozplakatowanie jej w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.

  § 6
  Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2007 r.
  Załącznik do Uchwały Nr 7/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 4 grudnia 2006r.


  STAWKI PODATKU
  OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


  Podatek wynosi rocznie :

  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :

  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400 zł.

  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.000 zł.

  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.150 zł.

  2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
  całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - stawki wg Tabeli Nr 1
  T A B E L A Nr 1
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  Nie mniej niż
  mniej niż Oś jezdna (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym
  lub zawieszeniem uznanym
  za równoważne Inne systemy
  Zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  2 osie
  12 13 1.200 1.300
  13 14 1.300 1.400
  14 15 1.400 1.500
  15 - 1.500 1.800
  3 osie
  12 17 1.300 1.400
  17 19 1.400 1.500
  19 21 1.500 1.600
  21 23 1.600 1.700
  23 25 1.700 1.900
  25 - 1.800 1.900
  4 osie i więcej
  12 25 1.600 1.650
  25 27 1.700 1.800
  27 29 1.800 1.900
  29 31 1.900 2.500
  31 - 1.900 2.500


  3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
  do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  od 3,5 tony i poniżej 12 ton - zł 1545

  4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
  do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  równej lub wyższej niż 12 ton - stawki według Tabeli Nr 2


  T A B E L A Nr 2
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
  ciągnik siodłowy + naczepa,
  ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku ( w złotych )


  Nie mniej niż
  mniej niż Oś jezdna (osie jezdne)
  z zawieszeniem
  pneumatycznym lub
  zawieszeniem uznanym
  za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  2 osie
  12 18 1.600 1.700
  18 25 1.700 1.800
  25 31 1.800 1.850
  31 - 1.850 1.936
  3 osie i więcej
  12 40 1.850 1.880
  40 - 1.880 2.505
  5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
  silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
  od 7 ton i poniżej 12 ton - zł 690 zł.
  6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
  silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
  podatnika podatku rolnego - stawki według Tabeli Nr 3
  T A B E L A Nr 3
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  Nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 oś
  12 18 700 750
  18 25 750 850
  25 - 850 950
  2 osie
  12 28 850 950
  28 33 950 1.050
  33 38 1.100 1.400
  38 - 1.250 1.800
  3 osie i więcej
  12 38 1.050 1.150
  38 - 1.200 1.500

  od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia :
  a) mniejszej niż 30 miejsc - zł 1.545
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - zł 1.950


  Data wprowadzenia: 2007-02-23 0808
  Data upublicznienia: 2007-02-23
  Art. czytany: 2803 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna