(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA Nr 5/XIV/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 25 lutego 2008 roku

  UCHWAŁA Nr 5/XIV/2008

  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 25 lutego 2008 roku  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm), art. 4 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm) oraz stosownie do pkt 4 załącznika Nr 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:


  §1.

  Ustala się Wójtowi Gminy Łączna –Romualdowi Kowalińskiemu wynagrodzenie brutto w wysokości:

  1) wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie – 4.250 zł (słownie: cztery tysiące
  dwieście pięćdziesiąt złotych)
  2) dodatek funkcyjny w kwocie - 1080 zł (słownie: jeden tysiąc
  osiemdziesiąt złotych)
  3) dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.066 zł (słownie: jeden tysiąc
  sześćdziesiąt sześć złotych)
  4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości - 0 zł (słownie: zero złotych),
  zmieniany każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Ogółem : 6.396,00 zł

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej


  § 3.
  Traci moc UCHWAŁA Nr 18/III/2006 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.


  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
  2008 r.


  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr 5/XIV/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 25 lutego 2008 roku


  Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich tabelę miesięcznych wynagrodzeń oraz dodatku funkcyjnego określa załącznik Nr 1 i 2 do w/w rozporządzenia.
  Załącznik stanowi, że Wójt w gminie do 15 tys. mieszkańców posiada uprawnienia do wynagrodzenia w kwocie od 3.450 zł – 4.630 zł i dodatek funkcyjny w kwocie od 1.080 zł do 1550 zł.
  Ponadto zgodnie z § 8 ust. 1 do ust. 3 posiada również uprawnienia do dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu odpowiedzialności .
  Dodatek ten nie może przekroczyć 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
  Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że powyższa uchwała odpowiada przepisom rozporządzenia.


  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1308
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 2621 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna