(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 7 / XIV / 2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2008 r.

  Uchwała Nr 7 / XIV / 2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 lutego 2008 r.

  w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie
  odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 1422 poz. 1591 z późn. zm.) i art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:

  § 1

  Ustala się górne stawki opłat za świadczone usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i wywozu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Łączna na wykonanie w/w usług wg zestawienia w następującej wysokości:

  I. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych:

  1. Za wywóz i unieszkodliwianie niesegregowanych odpadów komunalnych
  - za pojemnik o pojemności 0,11 m³ lub 0,12 m³ – 10 zł brutto
  - za pojemnik o pojemności 1 m³ – 100 zł brutto.

  2. Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
  – za pojemnik o pojemności 0,11 m³ lub 0,12 m³ lub worek o pojemności 120 litrów – 10 zł brutto
  – za pojemnik o pojemności 1 m³ – 75 zł brutto

  II. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

  – za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  ciekłych w wysokości – 10, - zł/m³ brutto.  § 2

  Traci moc Uchwała Rady Gminy w Łącznej Nr 22 / IV /2 007 z dnia
  24 września 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz niczystości ciekłych.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4

  Uchwalone stawki obowiązują do końca 2008 roku.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 6.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze. Zmianami ) Rada Gminy ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Zmiany ujęte w niniejszej uchwale wynikają z wzrostu opłat za składowanie odpadów na wysypisku .


  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1314
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 2739 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna