(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA Nr 12/XVII/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 27 maja 2008 roku

  UCHWAŁA Nr 12/XVII/2008

  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 27 maja 2008 roku


  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm), art. 4 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm) oraz stosownie do pkt 4 załącznika Nr 3 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.), w związku z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 73 poz. 431) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:


  §1.
  Ustala się Wójtowi Gminy Łączna –Romualdowi Kowalińskiemu wynagrodzenie brutto w wysokości:

  1) wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie – 4.250,00 zł (słownie: cztery tysiące
  dwieście pięćdziesiąt złotych)
  2) dodatek funkcyjny w kwocie - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
  pięćset złotych)
  3) dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.150,00 zł (słownie: jeden tysiąc
  sto pięćdziesiąt złotych)
  4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości (6 %) - 255,00 zł (słownie: dwieście
  pięćdziesiąt pięć zł),
  Ogółem - 7.155,00 zł

  § 2.
  Jednocześnie z dniem 1 listopada 2008 roku Wójt Gminy Łączna nabywa prawo do dodatku za wieloletnią pracę w wysokości (7 %) - 297,50 zł (słownie: dwieście
  dziewięćdziesiąt siedem 50/100 zł),

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej


  § 4.
  Traci moc UCHWAŁA Nr 5/XIV/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.


  § 5.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
  2008 r., z wyjątkiem §1 pkt 4), który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008r.  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr 12/XVII/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 27 maja 2008 roku


  Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich tabelę miesięcznych wynagrodzeń oraz dodatku funkcyjnego określa załącznik Nr 1 i 2 do w/w rozporządzenia.
  Załącznik Nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich stanowi, że Wójt w gminie do 15 tys. mieszkańców posiada uprawnienia do dodatku funkcyjnego w kwocie od 1.500 zł do 1900 zł.
  Ponadto zgodnie z § 8 ust. 1 do ust. 3 posiada również uprawnienia do dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu odpowiedzialności .
  Wraz ze zmianą wysokości minimalnej dodatku funkcyjnego wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia dodatek specjalny, w kwocie 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika również powinien zostać zwaloryzowany.

  Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że powyższa uchwała odpowiada przepisom rozporządzenia.
  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1343
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 2514 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna