(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA Nr 15/XVIII/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 czerwca 2008r.

  UCHWAŁA Nr 15/XVIII/2008

  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 30 czerwca 2008r.

  w sprawie:
  przystąpienia Gminy Łączna do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” w charakterze członka zwykłego.  Na podstawie art. 15 ust 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427 z 2007 r.) uchwala się, co następuje:
  § 1.

  1. Gmina Łączna przystępuje do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” jako członek zwyczajny stowarzyszenia.
  2. Do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu wyznacza się Wójta Gminy Łączna.

  § 2.

  Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Łączna do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.


  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.

  Traci moc uchwała Rady Gminy w Łącznej Nr 10/III/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Łączna w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E

  do uchwały Nr 15/XVIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 czerwca 2008r.

  W wyniku realizacji projektu Pt.” Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” w dniu 10 marca 2006 roku (data wpisu do KRS) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, które w konkursach grantowych może pozyskiwać środki finansowe służące rozwojowi lokalnych społeczności.
  Jednym z warunków ich przyznania jest stworzenie podmiotu skupiającego partnerów pochodzących z sektora administracji lokalnej, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
  Mając na względzie potrzebę zaistnienia w strukturach projektów jako członek zwyczajny w/w Stowarzyszenia koniecznym zdaje się podjęcie niniejszej uchwały.  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1349
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 2358 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna