(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA Nr 25/XXII/2008r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.

  UCHWAŁA Nr 25/XXII/2008r.
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r.

  w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego .

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 2002, Nr 200 poz. 1682z późn.zm,) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. z dnia 20 października 2008r. sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P.z 2008r.Nr 81 poz.718) uchwala się, co następuje:

  § 1

  Przyjmuje się maksymalną kwotę 152,53 zł. za 1m ³ drewna ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny dla celów ustalenia podatku leśnego na obszarze Gminy Łączna.

  § 2

  Określa się stawkę podatku leśnego w wysokości 33,56 zł. z 1 ha fizycznego lasu.

  § 3

  1. Pobór podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenie
  wynagrodzenia określa uchwała Nr 42/IX/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  27 grudnia 2007r.
  2.Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na
  rachunek bankowy Urzędu Gminy.

  § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 5
  Traci moc uchwała Nr 29/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego.

  § 6
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 7
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego , nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2009 roku.  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1406
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 2425 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna