(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA Nr 29/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.

  UCHWAŁA Nr 29/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974,Nr 173, 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 z późn.zm.) w związku z art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,poz.1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r.Nr 116,poz.730) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity :Dz. U. z 2006r., Nr 121,poz.844,Nr 220,poz.1601, Nr 225 poz.1635Nr 245,poz.1775, Nr 249,poz.1828,Nr 251,poz.1847:z 2008r.Nr 93,poz.585,Nr116,poz.730)oraz art.6 ust.9ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200,poz.1682,Nr 216,poz.1826;z 2005r.Nr 143,poz.1199,Nr 164 ,poz.1365,Nr 179,poz.1484;z 2006r.Nr 245,poz.1775Nr 249,poz.1825;z 2008r.Nr 116,poz.730) u c h w a l a się, co następuje:
  § 1.
  W zakresie wzoru informacji na podatek od nieruchomości:
  1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2) określa się wzór załącznika do informacji na podatek od nieruchomości –„Dane o nieruchomościach”(ZN-1/A)stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
  3) określa się wzór załącznika do informacji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości „(ZN-1/B),stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 2.
  W zakresie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego:
  1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)stanowiący załącznik Nr 4 niniejszej uchwały;
  2) określa się wzór załącznika do informacji na podatek rolny –„Dane o nieruchomościach rolnych ”(ZR-1/A)stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
  3) określa się wzór załącznika do informacji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym „(ZR-1/B),stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 3
  W zakresie wzoru informacji na podatek leśny:
  1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)stanowiący załącznik Nr 7 niniejszej uchwały;
  2) określa się wzór załącznika do informacji na podatek leśny –„Dane o nieruchomościach leśnych ”(ZL-1/A)stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
  3) określa się wzór załącznika do informacji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach w podatkowych w podatku leśnym „(ZL-1/B),stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
  § 4
  Traci moc uchwała Nr 6/III/2002 Rady Gminy w Łącznej z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.

  § 5

  Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009r.


  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1412
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 3543 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna