(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2009r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączna i Gózd.

  Znak: T/7350/3/2009


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączna i Gózd.

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  1 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.
  2 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb,
  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu tj.8 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. EKO-KONSULTING-PROJEKT „ CONSECO” S.A., ul. Wiedeńska 114, 30 – 147 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 91.000,00 zł.,
  - zad. Nr 2, 116.000,00 zł
  Razem 207.000,00 zł
  zad. Nr 1
  75,21 pkt
  zad. Nr 2
  70,36 pkt
  Razem
  145,57 pkt
  2. Biuro Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT w Warszawie Sp. zo.o, ul. Długa 23/25, 00 – 238 Warszawa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 152.325,22 zł
  - zad. Nr 2, 162.098,25 zł
  Razem 314.423,47 zł
  zad. Nr 1
  44,93 pkt
  zad. Nr 2
  50,35 pkt
  Razem
  140,21 pkt
  3. „ GEOKART- INTERNATIONAL” Sp. zo.o, ul. Wita Stwosza 44, 35 – 113 Rzeszów
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 114.192,00 zł
  - zad. Nr 2, 106.200,00 zł
  Razem 220.392,00 zł
  zad. Nr 1
  59,94 pkt
  zad. Nr 2
  76,85 pkt
  Razem
  136,79 pkt
  4. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Św. Leonarda 18, 25 – 953 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 87.840,00 zł.,
  - zad. Nr 2, 112.154,60 zł
  Razem 199.994,60 zł
  zad. Nr 1
  77,92 pkt
  zad. Nr 2
  72,77 pkt
  Razem
  150,69 pkt
  5. Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji m.k „ PERFEKT” Grupa Kielecka, ul. Astronautów 7/1, 25 – 337 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 79.300,00 zł.,
  - zad. Nr 2, 103.700,00 zł
  Razem 183.000,00 zł
  zad. Nr 1
  86,31 pkt
  zad. Nr 2
  78,71 pkt
  Razem
  165,02 pkt
  6. Tebodin SAP - Projekt , ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 506.300,00 zł
  - zad. Nr 2, 700.280,00 zł
  Razem 1.206.580,00
  zad. Nr 1
  13,52 pkt
  zad. Nr 2
  11,66 pkt
  Razem
  25,18 pkt

  7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ PROENKO” Sp. zo.o., ul. Warszawska 30/10, 25 – 312 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 90.000,00 zł.,
  - zad. Nr 2, 139.080,00 zł
  Razem 229.080,00 zł zad. Nr 1
  76,05 pkt
  zad. Nr 2
  58,68 pkt
  Razem
  134,73 pkt
  8. Pracownia Projektowo - Wykonawcza „ Józef Andrzej MÜnnich, Niestachów 21, 26 – 021 Daleszyce, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu - zad. Nr 1, 68.442,00 zł.,
  - zad. Nr 2, 81.618,00 zł,
  Razem 150.060,00 zł
  zad. Nr 1
  100 pkt
  zad. Nr 2
  100 pkt
  Razem
  200 pkt

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 9 ( w zestawieniu powyżej Nr 8 ) Pracowni Projektowo – Wykonawczej Józef Andrzej MÜnnich, Niestachów 21 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Pracownia Projektowo – Wykonawcza Józef Andrzej MÜnnich, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie Nr1 i Nr 2 co dało również najniższą cenę za obydwa zadania tj. 150.060,00 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za każde zadanie, oraz maksymalnej za obydwa zadania tj 200 pkt.


  Data wprowadzenia: 2009-03-25 1453
  Data upublicznienia: 2009-03-25
  Art. czytany: 3321 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna