(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA Nr XXXIV/ 2/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 stycznia 2010r.

  UCHWAŁA Nr XXXIV/2/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 22 stycznia 2010r.

  dotycząca uchylenia Uchwały nr 20/IV/97 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 maja 1997r w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń infrastruktury technicznej.
  N podstawie art.18 ust.1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20.12.1996r o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 19997r nr 9 poz. 43 z późn. zmianami) w związku z art. 15 ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r nr 72 poz. 747 tekst jednolity Dz. U. z 2006r nr 123 poz.858) uchwala się, co następuje:

  §1
  Uchyla się wyżej wymienioną uchwałę jako niezgodną z aktualnymi przepisami na podstawie, których ją uchwalono i obowiązującym orzecznictwem sądów administracyjnych w tego typu sprawach.
  W drodze tej uchwały nałożono powszechnie obowiązujące opłaty o charakterze publiczno-prawnym, bez stosownego upoważnienia ustawowego.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  Uzasadnienie
  Rada Gminy w Łącznej w dniu 30 maja 1997r. uchwałą nr 20/IV/97 w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń infrastruktury technicznej w paragrafie 5 ustaliła, ze wkład mieszkańca w realizacji inwestycji oznacza obowiązek uiszczenia kwot: 1.000.- złotych w przypadku realizacji sieci wodociągowej sanitarnej lub gazowej oraz 1.200.- złotych w przypadku realizacji sieci telefonicznej.
  W podstawie prawnej uchwały wskazano art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym i art. 44 ustawy z dnia 29.04.1985r ( z póz. zmianami ) o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości.
  Powyższe uregulowanie niezgodne jest z wyżej powołanymi przepisami, polegają bowiem one na nałożeniu w drodze uchwały powszechnie obowiązującej opłaty o charakterze publiczno-prawnym, bez stosownego upoważnienia ustawowego.
  Do nałożenia powszechnej daniny jaka jest nałożenie obowiązku uiszczania opłat o jakich wyżej owa niezbędna jest kompetencja ustawowa, a takiej radzie gminy w przedmiotowym zakresie nie ustalono.
  Rada gminy może inicjować dokonywanie takich świadczeń. Jednakże podjęta w tej kwestii uchwała nie może mieć w żadnym przypadku charakteru aktu normatywnego, a wyłącznie aktu nie normatywnego, a więc posiadającego jedynie charakter postulatu – apelu.
  Wobec tych okoliczności Uchwała nr 20/IV/97 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 maja 1997r w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie urządzeń infrastruktury technicznej jako sprzeczna z obowiązującymi przepisami winna być uchylona.


  Data wprowadzenia: 2010-05-04 1031
  Data upublicznienia: 2010-05-04
  Art. czytany: 2250 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna