(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XXXV/11/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010r

  UCHWAŁA NR XXXV/11/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 lutego 2010r

  w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Wójta Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223, poz. 1458), w związku z art. 1, ust.2, pkt 3, art. 2, ust. 1 i art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


  § 1
  Stwierdza się nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Wójta Gminy Łączna za rok 2009 w wysokości określonej w art. 4 ust 1 ust z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
  § 2
  Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia Wójta Gminy Łączna o prawie naliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w §1, powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XXXV/11/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Wójta Gminy Łączna.

  Z art. 8 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i marszałka województwa dokonuje organ stanowiący bądź jego przewodniczący. Przewodniczącego musi do tego upoważnić uchwała rady. Nie może ona jednak obejmować prawa do ustalania wynagrodzenia. Pojęcie „wynagrodzenie”, użyte w tym przepisie jest szersze niż pojęcie „wynagrodzenie za pracę”. Obejmuje bowiem również inne świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy, jak nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  W tym stanie rzeczy jedynym organem właściwym do ustalenia wójtowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest rada gminy.
  Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
  Data wprowadzenia: 2010-05-04 1040
  Data upublicznienia: 2010-05-04
  Art. czytany: 2742 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna