(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/20/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r.

  UCHWAŁA NR XXXVIII/20/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  w sprawie nabycia mieruchomości na rzecz Gminy Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27
  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
  zmianami), Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:
  § 1. Upoważnia się Wójta Gminy Łączna do zakupu nieruchomości niezabudowanej:
  § 2. Koszty zakupu nieruchomości oraz koszty aktu notarialnego ponosi Gmina Łączna.
  § 3.
  1. Przeznaczenie działek nr 247 i nr 248 - pod budowę drogi dojazdowej do istniejącej
  oczyszczalni ścieków w Kamionkach.
  2. Przeznaczenie działki nr 405/3 - na powiększenie terenu szkolnego.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
  Urzędu Gminy w Łącznej.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. 'a' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej własności Rady Gminy należy
  podejmowanie uchwał majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym
  dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych.
  a) nieruchomość nr ewid. 247 o powierzchni 0,0700 ha - obręb Czerwona Górka,
  b) nieruchomość nr ewid. 248 o powierzchni 0,0900 ha - obręb Czerwona Górka,
  c) nieruchomość nr ewid. 405/3 o powierzchni 0,1255 ha - obręb Czerwona Górka.
  ID: IZQJJ-BMUTE-MGAOI-EYHBY-WHXBT. Podpisany. Strona 1 / 2
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
  Urzędu Gminy w Łącznej.
  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. 'a' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej własności Rady Gminy należy
  podejmowanie uchwał majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym
  dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych.
  ID: IZQJJ-BMUTE-MGAOI-EYHBY-WHXBT. Podpisany. Strona 2 / 2


  Data wprowadzenia: 2010-11-25 1153
  Data upublicznienia: 2010-11-25
  Art. czytany: 2386 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna