(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA Nr XL/22/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010


  UCHWAŁA Nr XL/22/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy w Łącznej uchwala co następuje:

  § 1

  1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie Pani Marcie Pękowskiej
  zam. Kamionki 13a gm. Łączna gruntu o pow. 200m2, stanowiącego część działki 213/1 położonego w obrębie Czerwona Górka gm. Łączna z przeznaczeniem na działalność handlową.
  2. Wydzierżawienie może nastąpić na czas nieokreślony.

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3
  Traci moc Uchwała Nr 29/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  UZASADNIENIE
  do Uchwały NR XL/22/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 23 czerwca 2010
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zgoda Rady Gminy jest potrzebna przy podejmowaniu uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania, zbywania lub wynajmowania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawa szczególna nie stanowi inaczej. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Zwrócić należy uwagę na okoliczność, iż dzierżawa nieruchomości objętej uchwałą ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Mianowicie, głównym powodem jej podjęcia jest fakt, iż zawarcie umowy dzierżawy niesie za sobą korzyści w postaci znacznych wpływów do budżetu gminy. Czynsz dzierżawny stanowi przychód gminy, który może być wykorzystywany na finansowanie jej zadań i potrzeb.  Data wprowadzenia: 2010-11-25 1155
  Data upublicznienia: 2010-11-25
  Art. czytany: 2917 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna