A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
» Odpowiedź na petycję mieszkańców
» Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020 roku
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Urząd Gminy Łączna zatrudni na zastępstwo Inspektora ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

  OGŁOSZENIE  Urząd Gminy Łączna zatrudni na zastępstwo Inspektora ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

  1. Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:
  1) przygotowanie materiałów niezbędnych do sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze przetargowej i bezprzetargowej, sprzedaż budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali i garaży w drodze przetargu, oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w domach na rzecz najemców,

  2) przekazywanie gruntów gminnych w dzierżawę, najem i użyczenie,

  3) prowadzenie rejestru umów,

  4) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem,

  5) komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy,

  6) regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Gminy,

  7) prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości na wniosek stron,

  8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji w ramach prowadzonych zadań,

  9) dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych,

  10) wydawanie za opłatą administracyjną wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru wydanych wypisów i wyrysów.

  2. Wymagania niezbędne:
  a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  b) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków,

  c) posiada wykształcenie wyższe techniczne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

  d) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków. wymagań.

  3. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Wydział Techniczny,
  c) zatrudnienie na czas określony /zastępstwo/.
  4. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy,
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego,
  f) oświadczenie o niekaralności,
  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Inspektor ds. budownictwa i gospodarki nieruchomościami” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 8 grudnia 2010r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom. 692 359 680 ”
  Data wprowadzenia: 2010-11-29 0906
  Data upublicznienia: 2010-11-29
  Art. czytany: 3236 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna