(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XLII/33/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 września 2010 r.

  Id: MNDRE-FUGNU-GOOCA-WXXZW-JUTMT. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XLII/33/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
  142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.), Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 172 300 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan dochodów po zmianie
  wynosi 14 888 444,53 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 172 300 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków po zmianie
  wynosi 16 500 412,57 zł.
  § 3. W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załączniki nr 3, 4, 4b, 7, 12 do
  uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 4b, 5, 6 do niniejszej uchwały , oraz wprowadza się załącznik
  Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne”.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  Id: MNDRE-FUGNU-GOOCA-WXXZW-JUTMT. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
  Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  Zalacznik3a.pdf
  Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  Zalacznik4.pdf
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
  innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  Zalacznik4b.pdf
  Id: MNDRE-FUGNU-GOOCA-WXXZW-JUTMT. Podpisany Strona 3
  Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
  Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepolegających zwrotowi na 2010 rok
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  Zalacznik5.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
  jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  Zalacznik6.pdf
  Dotacje celowe w 2010 r.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0941
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2538 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna