(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XLIII/38/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 października 2010r.

  UCHWAŁA NR XLIII/38/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 października 2010r.

  w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.17 ust.1 pkt. 15, art. 44, art.96 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  §1.
  1. Gmina organizuje pogrzeb zmarłych, którzy byli mieszkańcami Gminy Łączna
  – w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich zobowiązanych do pochówku.
  2. O sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu przez Gminę może również ubiegać się osoba lub rodzina będąca w niedostatku i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów.
  3. Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.
  §2.
  Sprawianie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane a w szczególności:
  1. Zakup najtańszej trumny i wiązanki pogrzebowej.
  2. Zakup niezbędnego ubrania.
  3. Przechowanie zwłok.
  4. Przygotowanie zwłok do pochówku.
  5. Przewiezienie zwłok w granicach administracyjnych Gminy oraz ze szpitala.
  6. Obsługę przy pochówku.
  7. Wykopanie i zakopanie grobu.
  8. Pochowanie do mogiły.
  9. Oznaczenie kwatery (wyłącznie dla osób samotnych).
  10. Zapewnienie ceremoniału pogrzebowego zgodnie z wyznaniem zmarłego.
  11. Inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem
  i miejscowymi zwyczajami.
  §3.
  Gmina zaleca organizację pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom po wcześniejszym określeniu przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.
  §4.
  1. Wydatki na pokrycie kosztów, o których mowa w § 2, podlegają zwrotowi z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego wydatki pokrywa się z tego zasiłku.
  2. Żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków na sprawienie pogrzebu zostanie poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego u osoby lub rodziny zobowiązanej, w celu ustalenia wysokości wydatków podlegających zwrotowi.
  3. Gmina pokrywa koszty sprawienia pogrzebu zmarłym, którzy nie posiadali żadnych stałych źródeł dochodu (oprócz zasiłku stałego z pomocy społecznej), nie posiadali majątku mogącego stanowić masę spadkową, a także brak jest osób lub rodziny zobowiązanej do alimentacji.
  §5.
  Sprawienie pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej może być zorganizowane osobom bez ustalonej tożsamości – zmarłym na terenie Gminy, a także byłym podopiecznym, którzy nie mieli osób bliskich zdolnych do dokonania tej czynności.
  §6.
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:
  1. Wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku.
  2. Rachunku wystawionego przez firmę, której zostały zlecone czynności po uprzednim wykonaniu zlecenia.
  §7.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
  §8.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
  Niniejsza uchwała określa szczegółowo obowiązki Gminy w powyższym zakresie oraz czynności związane z ewentualnym dochodzeniem zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu od osób trzecich lub właściwych podmiotów.  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0949
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2419 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna