(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 lutego 2011 r.

  Id: AXZFV-TJAIW-JUPGQ-WUDVP-QKXSS. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR V/22/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 lutego 2011 r.
  o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 59 ust. 1 ustawy
  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
  z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły
  Podstawowej w Klonowie.
  § 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania
  nauki w Zespole Szkół w Goździe.
  § 3. Obwód zlikwidowanej Szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa i. E.G.
  Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe.
  § 4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Wójt Gminy Łączna, za
  wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się
  Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach, w terminie jednego miesiąca od
  dnia zakończenia likwidacji.
  § 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Łączna do poinformowania Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty w Kielcach o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej
  w Klonowie i wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii w powyższej sprawie oraz
  poinformowania rodziców dzieci tej Szkoły o zamiarze likwidacji Szkoły.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
  Id: AXZFV-TJAIW-JUPGQ-WUDVP-QKXSS. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr V/22/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 lutego 2011 roku.
  Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
  szkoła publiczna może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty, z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
  zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
  szkole publicznej tego samego typu.
  Po likwidacji Szkoły uczniowie będą mogli kontynuować naukę Zespole Szkół
  w Goździe. Główną przyczyną likwidacji szkoły są warunki demograficzne
  w obwodzie szkoły-aktualnie w szkole w oddziałach 0-III naukę pobiera 16
  uczniów, od nowego roku szkolnego będzie ich tylko 8.
  Kontynuacja nauki w szkole w Goździe sprawi, że liczba uczniów w oddziałach
  będzie na poziomie 15 – 25 uczniów/oddział. Aktualnie, w oddziałach I-III naukę
  pobiera średnio 12- 15 uczniów.
  Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki a przychodzącym uczniom
  zapewni większy rozwój społeczny.
  Szkoła Podstawowa w Goździe dysponuje :
  - 5 salami zajęć, - salą gimnastyczną, - pracownią internetową z dziesięcioma
  stanowiskami komputerowymi na użytek ucznia, - interaktywnym multimedialnym
  centrum z 4 stanowiskami komputerowymi, - biblioteką szkolną zaopatrzoną we
  wszystkie lektury zgodne z nowym kanonem lektur, - zespołu żywieniowego, -
  boisko sportowe, - kompletnie wyposażony plac zabaw /bezpieczne urządzenia
  z certyfikatami/, - opiekuna szkolnego czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci.
  Sale zajęć są duże, dobrze oświetlone, dwie z nich mogą pomieścić 28 uczniów.
  We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się nowe meble, sale klas młodszych są
  dostosowane do realizacji nowej podstawy programowej, są w nich wydzielone
  miejsca do zabawy i odpoczynku dzieci. Sale te są również wyposażone w sprzęt
  sportowy i nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu ,,
  Radosna Szkoła”. W szkole znajdują się nowoczesne pomoce dydaktyczne. Są
  nimi dwa interaktywne zestawy multimedialne w skład których wchodzą tablice
  interaktywne, projektory oraz notebooki z kompletnym oprogramowaniem.
  Szkoła posiada również telewizor, radiomagnetofon na wyposażeniu każdej sali,
  przenośny projektor multimedialny i ekran oraz pianino i sprzęt nagłaśniający.
  Zaplecze sportowe jest wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy.
  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz odejście od nauki w klasach
  łączonych wpłyną pozytywnie na poziom kształcenia.
  Dzieci będą miały zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do
  szkoły oraz odwozu po skończonych zajęciach – odrębnym, przeznaczonym
  wyłącznie dla tych roczników busem, a dzięki funkcjonalnemu rozmieszczeniu
  Id: AXZFV-TJAIW-JUPGQ-WUDVP-QKXSS. Podpisany Strona 2
  przystanków autobusowych droga pokonywana pieszo przez dziecko nie
  przekroczy 500 m. Ponadto, sprawna organizacja dowozu zagwarantuje, że dzieci
  bezpośrednio po przyjeździe do szkoły rozpoczynać będą naukę.
  Od dyrektora szkoły w Goździe, jego umiejętności organizatorskich, fachowości
  i elastyczności będzie zależeć w dużej mierze układ planu lekcji, godzina
  rozpoczęcia zajęć, rozkład jazdy autobusów szkolnych a przede wszystkim czas
  pobytu dziecka poza domem.
  Gmina zapewni bezpłatny dowóz i pełną opiekę w czasie dowozu oddzielnym
  środkiem transportu przeznaczonym wyłącznie dla uczniów oddziałów 0-III. Część
  nauczycieli, którzy nie nabyli praw emerytalnych znajdzie zatrudnienie w świetlicy
  nowo wybudowanej szkoły w Łącznej, część może świadczyć opiekę podczas
  dowozu dzieci do szkoły a pozostałym wypłacone zostaną odprawy.
  Rozważany jest również wariant utworzenia na bazie likwidowanej szkoły
  świetlicy środowiskowej działającej w dni nauki szkolnej, prowadzonej przez
  stowarzyszenie.
  Wszyscy rodzice zostali skutecznie poinformowani o planowanych zmianach
  w sieci szkół.


  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1551
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 1699 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna