(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 lutego 2011 r.

  Id: ZADTJ-HUWGK-ZYOLB-PYVAO-WLCJE. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR V/23/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 lutego 2011 r.
  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
  Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej
  w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 59 ust. 1 ustawy
  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
  z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły
  Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii
  Szkoły Podstawowej w Zagórzu z oddziałami I-III i oddziałem przedszkolnym.
  § 2. Uczniom zlikwidowanej Filii Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania
  nauki w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.
  § 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Łączna do poinformowania Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty w Kielcach o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
  Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły
  Podstawowej w Zagórzu i wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii w powyższej
  sprawie oraz poinformowania rodziców dzieci tej Szkoły o zamiarze przekształcenia
  Szkoły.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
  Id: ZADTJ-HUWGK-ZYOLB-PYVAO-WLCJE. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr V/23/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 lutego 2011 roku
  Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
  szkoła publiczna może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty, z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
  zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
  szkole publicznej tego samego typu.
  Po likwidacji Filii Szkoły uczniowie będą mogli kontynuować naukę jednostce
  macierzystej, w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  w Łącznej. Kontynuacja nauki w szkole macierzystej sprawi, że liczba uczniów
  w oddziałach będzie na poziomie 18 – 25 uczniów/oddział. Aktualnie,
  w oddziałach I-III naukę zlokalizowanych w budynku sali gimnastycznej naukę
  pobiera średnio od 16-20 uczniów.
  Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki w tych szkołach
  a przychodzącym uczniom zapewni większy rozwój społeczny, możliwość
  korzystania z obiadów w stołówce, możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej,
  z multimedialnego centrum bibliotecznego oraz bogatej oferty zajęć edukacyjnych
  w sali gimnastycznej i bazy rekreacyjno - sportowej. Wykwalifikowana kadra
  pedagogiczna oraz odejście od nauki w klasach łączonych wpłyną pozytywnie na
  poziom kształcenia.
  Gmina zapewni bezpłatny dowóz i pełną opiekę w czasie dowozu oddzielnym
  środkiem transportu przeznaczonym wyłącznie dla uczniów oddziałów 0-III,
  a dzięki funkcjonalnemu rozmieszczeniu przystanków autobusowych droga
  pokonywana pieszo przez dziecko nie przekroczy 500 m. Ponadto, sprawna
  organizacja dowozu zagwarantuje, że dzieci bezpośrednio po przyjeździe do
  szkoły rozpoczynać będą naukę.
  Część nauczycieli, którzy nie nabyli praw emerytalnych znajdzie zatrudnienie
  w świetlicy nowo wybudowanej szkoły, część może świadczyć opiekę podczas
  dowozu dzieci do szkoły a pozostałym wypłacone zostaną odprawy.
  Główną przyczyną likwidacji szkoły są warunki demograficzne w obwodzie
  szkoły -aktualnie w szkole w oddziałach 0-III naukę pobiera 32 uczniów.
  Wszyscy rodzice zostali skutecznie poinformowani o planowanych zmianach
  w sieci szkół.


  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1551
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 1786 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna