(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 lutego 2011 r

  Id: HMKMA-EBUAT-MJKBS-XEFWX-HPPSK. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR V/25/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 lutego 2011 r.
  w sprawie o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Zaleziance.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 59 ust. 1 ustawy
  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
  z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 roku Gimnazjum
  w Zaleziance.
  § 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania
  nauki w nowo utworzonym Gimnazjum w Łącznej.
  § 3. Obwód zlikwidowanej Szkoły przejmuje Gimnazjum w Łącznej.
  § 4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przejmuje Wójt Gminy Łączna, za
  wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się
  Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach, w terminie jednego miesiąca od
  dnia zakończenia likwidacji.
  § 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Łączna do poinformowania Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty w Kielcach o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Zaleziance
  i wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii w powyższej sprawie oraz
  poinformowania rodziców dzieci tej Szkoły o zamiarze likwidacji Szkoły.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
  Id: HMKMA-EBUAT-MJKBS-XEFWX-HPPSK. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr V/25/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 lutego 2011 roku
  Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
  szkoła publiczna może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego
  Kuratora Oświaty, z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
  zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
  szkole publicznej tego samego typu.
  Po likwidacji Szkoły uczniowie będą mogli kontynuować naukę w nowo
  wybudowanym kompleksie oświatowym, w Gimnazjum w Łącznej. W 1999 roku,
  bowiem w momencie startu reformy oświaty - obecna lokalizacja gimnazjum była
  rozwiązaniem tymczasowym. Zmiana lokalizacji nie spowoduje pogorszenia
  warunków nauki.
  Kompleks oświatowy w Łącznej oprócz już eksploatowanej pełnowymiarowej
  sali gimnastycznej posiadał będzie:
  - 15 nowych pracowni i sal lekcyjnych z biblioteką multimedialną i dwoma
  pracowniami internetowymi, - zespół żywieniowy z jadalnią, - szatnie, harcówkę
  i świetlicę w piwnicy budynku, - zespół sanitarny dla uczniów personelu na każdej
  kondygnacji, - pomieszczenia dla pedagoga i docelowo także pielęgniarki szkolnej.
  - kąciki kół zainteresowań na poddaszu szkoły.
  Gmina zapewni bezpłatny dowóz i pełną opiekę w czasie dowozu dzieci
  zamieszkujących w odległości powyżej 4 km, a dzięki funkcjonalnemu
  rozmieszczeniu przystanków autobusowych droga pokonywana pieszo przez
  dziecko nie przekroczy 500 m. Sprawny i o wiele mniej liczny niż obecnie dowóz
  zagwarantuje, że dzieci bezpośrednio po przyjeździe do gimnazjum rozpoczynać
  będą naukę. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zostanie przeniesiona
  z obecnego Gimnazjum.
  Przeprowadzka do nowego obiektu nie będzie skutkować zmianami w liczbie
  dzieci w oddziałach i pozostanie ona na poziomie 18 – 24 uczniów/oddział.
  Racjonalna i efektywna organizacja procesu nauczania nawet na etapie gimnazjum
  powinna przynieść dodatkowe efekty dydaktyczne i oszczędności w budżecie
  jednostki.
  Wszyscy rodzice zostali skutecznie poinformowani o planowanych zmianach
  w sieci szkół.


  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1552
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 1856 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna