(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Furmańczyk Piotr
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Kowalik Dorota
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • UCHWAŁA NR VI/34/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r.

  UCHWAŁA NR VI/34/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 31 marca 2011r.


  w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej
  im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance
  Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.' h ' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) i art.5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1

  Z dniem 1 września 2011r. przekazuje się prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” z siedzibą w Zaleziance 53, Gm. Łączna, zarejestrowanemu w KRS przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem 0000381227.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr VI/34/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011r.


  Zgodnie z art. 5 ust.5g ustawy o systemie oświaty, jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.
  Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”, w dniu 21 marca 2011 roku zwróciło się z wnioskiem w tej sprawie do Rady Gminy Łączna.
  W/w inicjatywa jest popierana przez mieszkańców Zalezianki.
  Jednocześnie, Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o nieodpłatne użyczenie całej nieruchomości wraz z jej wyposażeniem.
  Stowarzyszenie wnosi także o uruchomienie z dniem 1 września 2011r. Szkoły o strukturze organizacyjnej klas I-VI wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.
  Aktualnie, w klasach łączonych tej szkoły, w oddziałach I-III naukę pobiera 21 uczniów oraz 7 uczniów w oddziale przedszkolnym.
  Koszty związane z prowadzeniem w/w szkoły Stowarzyszenie finansować będzie z otrzymywanej na ten cel dotacji z Gminy.
  Stowarzyszenie samodzielnie zatrudni niezbędną kadrę pracowniczą, gwarantującą właściwe prowadzenie szkoły.
  Główną przyczyną przekazania szkoły są warunki demograficzne w obwodzie szkoły i wysokie koszty utrzymania placówki.


  Data wprowadzenia: 2011-04-11 0823
  Data upublicznienia: 2011-04-11
  Art. czytany: 5709 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna