(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011 roku

  UCHWAŁA Nr VIII/68/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2011 roku
  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),w związku z art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 . Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U. Nr 98 poz.1070 z póz. zm ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika w składzie:
  1. Czerwińska Teresa
  2. Litwiński Sławomir
  3. Nyga Mirosław
  4. Żaczek Jolanta
  5. Kopytek Mirosław
  § 2.
  Zadaniem Zespołu jest zebranie informacji o kandydatach na ławnika Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej oraz przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
  § 3.
  Zespół powołuje się na czas trwania kampanii wyborczej – jego działalność ustaje z dniem 31 października 2011 roku.
  § 4.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  U Z A S A D N I E N I E

  do uchwały VIII/68/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24.06.2011r.


  Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych najpóźniej w październiku bieżącego roku Rada Gminy Łączna powinna dokonać wyboru nowych ławników w głosowaniu tajnym.
  Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach ustalił, że Rada winna wybrać 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.
  Art. 163 § 2 w/w ustawy stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawi na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

  W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i celowe.  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1352
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 1699 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna