(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR IX/77/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r.
  UCHWAŁA NR IX/77/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 5 sierpnia 2011r.

  dotycząca zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łączna.  Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w związku z art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:


  § 1

  W uzasadnieniu Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łączna skreśla się ostatnie słowa uzasadnienia tj. „ uzależniając ją od obecności sołtysa na posiedzeniu Rady Gminy”

  Po zmianie uzasadnienie do uchwały otrzymuje brzmienie:
  „Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na wniosek komisji połączonych z dnia 18 kwietnia 2011r., Rada Gminy zdecydowała o zwiększeniu kwoty ryczałtu miesięcznego dla sołtysów do 100 zł/miesięcznie .”


  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.  Uzasadnienie

  W uzasadnieniu Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łączna omyłkowo zostały wpisane słowa , które nie znajdują oparcia w treści uchwały.
  W celu sprostowania oczywistej omyłki w uchwale rady gminy, należało podjąć przedmiotową uchwałę.

  Data wprowadzenia: 2011-08-10 1448
  Data upublicznienia: 2011-08-10
  Art. czytany: 2538 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna