(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR IX/79/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 05 sierpnia 2011 r.


  UCHWAŁA NR IX/79/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 05 sierpnia 2011 r.

  w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie Podłazie, gmina Łączna oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. ) oraz 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst
  z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, gruntu oznaczonego numerem działki 121/2 o pow. 0,60 ha, położonego w obrębie geodezyjnym Podłazie, gmina Łączna z przeznaczeniem na cele rolnicze.
  2. Dzierżawa może nastąpić na czas nieokreślony.


  § 2.
  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu określonego w §1 pkt. 1.


  § 3.

  Traci moc uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 20 grudnia 2006r.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie Podłazie, gmina Łączna oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

  Zgodnie z art. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata. Przeznaczenie do dzierżawy działki oznaczonej numerem 121/2 o pow. 0,60 ha, położonego w obrębie geodezyjnym Podłazie, gmina Łączna pozwoli na jej prawidłowe zagospodarowanie a uzyskany z wydzierżawienia gruntu czynsz, poprawi sytuacje finansowa gminy.  Data wprowadzenia: 2011-08-10 1450
  Data upublicznienia: 2011-08-10
  Art. czytany: 2451 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna