(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR IX/85/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 5 sierpnia 2011 r.

  UCHWAŁA NR IX/85/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 5 sierpnia 2011 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania.
  Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do
  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r.
  Nr 190 poz. 1360 z późn. zm.) zgodnie z 30 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
  wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
  Nr 176, poz. 1190 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje :
  § 1.
  W uchwale Nr 17/V/2002r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie
  podziału Gminy Łączna na obwody głosowania wprowadza się następujące zmiany:
  załącznik
  do Uchwały nr 17/V/2002r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 8 lipca 2002r.
  otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu
  i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
  w sposób zwyczajowo przyjęty.
  Id: QDMJNWRSPQUXVWUWMLQCDZIXF.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do uchwały Nr IX/85/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r.
  Następstwem przeprowadzonej w 2011 roku racjonalizacji sieci szkół jest likwidacja,
  z dniem 31 sierpnia 2011r. kilku jednostek oświatowych na terenie Gminy Łączna. Ze
  względu na fakt, że w w/w jednostkach zlokalizowane były siedziby obwodowych
  komisji wyborczych zachodzi konieczność weryfikacji i aktualizacji nazwy ich siedzib.
  Powyższa uchwała porządkuje także aktualne siedziby obwodowych komisji
  wyborczych.
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne i właściwe.
  Załącznik do Uchwały Nr IX/85/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 5 sierpnia 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Obwody do głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji
  wyborczych


  Data wprowadzenia: 2011-08-10 1453
  Data upublicznienia: 2011-08-10
  Art. czytany: 2213 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna