(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Przetargi
 • 2011r.
 • Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie „Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000 PLN dla Gminy Łączna”.


  Wyjaśnienia
  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie
  „Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000 PLN dla Gminy Łączna”.  Pytania Banków:
  1. Za jaki okres będą naliczane odsetki, czy od 20 –go danego miesiąca do 19 –go dnia następnego miesiąca, czy za pełny miesiąc kalendarzowy, a płatność będzie następowała do 20-go dnia następnego miesiąca.?

  Odpowiedź Zamawiającego:
  Odsetki będą spłacane 20 dnia każdego miesiąca za okres od 20 dnia miesiąca poprzedniego do dnia 19 bieżącego miesiąca.

  2. Termin spłaty ostatniej raty kredytu: czy jest to dzień 20.12.2019r, czy 31.12.2019 r.

  Odpowiedź Zamawiającego:
  Termin spłaty ostatniej raty kredytu – 20.12.2019 rok.

  3. Czy w przypadku braku pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu przed terminem składania ofert, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy kredytowej klauzuli: „ warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu?

  Odpowiedź Zamawiającego:
  W przypadku braku opinii RIO o możliwości spłaty kredytu przed terminem składania ofert Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy kredytowej klauzuli: „ warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu.

  4.Czy zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 1 projektu umowy kredytowej w następujący sposób: Dodanie do § 1 ust 6,7,8 w niżej podanym brzmieniu:
  „ ust. 6 Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku kredytowym nr …….
  ust 7.1 Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości …..% tj….. zł
  2. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
  ust. 8. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej lub inne czynności związane z obsługą kredytu – wykonane na zlecenie Kredytobiorcy- Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych”

  Odpowiedź Zamawiającego
  Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 1 projektu umowy kredytowej zgodnie z wyżej cytowaną propozycją Banku.

  5. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie § 2 ust. 1 projektu umowy kredytowej poprzez dodanie zdania kończącego ustęp w brzmieniu „ Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania?
  Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 2 ust. 1 projektu umowy kredytowej poprzez dodanie zdania kończącego ustęp w brzmieniu „ Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania.

  6. Czy zamawiający dopuszcza doprecyzowanie projektu umowy kredytowej o paragrafy zawierające zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej?

  Odpowiedź Zamawiającego :
  Tak , zamawiający dopuszcza doprecyzowanie projektu umowy kredytowej o paragrafy zawierające zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej.

  Jednocześnie informujemy , iż w projekcie umowy kredytowej wystąpił błąd pisarski w
  numeracji paragrafów ( dwa razy wpisano § 6 , zamiast § 7 i § 8).


  Data wprowadzenia: 2011-08-11 1052
  Data upublicznienia: 2011-08-11
  Art. czytany: 2793 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna