(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Przetargi
 • 2011r.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna

  Łączna, dn. 06 września 2011 r.
  Znak sprawy Or.042.01.2011

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

  Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć
  w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna”
  Wynik postępowania:

  Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert pod kątem kryterium określonego w Rozdziale 14 SIWZ tj. „najniższa cena brutto”.
  Część Nr 1 SP Łączna- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  6 Aneta Kabała ul. Żeromskiego 124 b 26-130 Suchedniów 60 98,34 pkt.
  7 Marta Redlica Podzagnańszcze 9a
  26 – 140 Łączna 60 98,34 pkt.
  8 Alicja Plicner ul. Zagórska 7
  26 - 130 Suchedniów 59,00 100 pkt.
  9 Joanna Tokarczyk Ostojów 41 a
  26 – 130 Suchedniów 60 98,34 pkt.
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Alicja Plicner. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.
  Część Nr 2 SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
  w zdobywaniu umiejętności matematycznych

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  10 Renata Nowak ul. J. Piłsudskiego 29/3 26-110 Skarżysko-Kamienna - -
  11 Izabela Stobiecka Ostojów – Ogonów 3 26 – 130 Suchedniów 58,00 100 pkt.
  19 Agnieszka Łutczyk Ostojów 138
  26 – 130 Suchedniów - -
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Izabela Stobiecka. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 3 Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad wymowy

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  12 Iwona Domagała Kamionki 36 b
  26 – 140 Łączna 60,00 100 pkt.

  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Iwona Domagała. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 4 SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad postawy

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  9 Joanna Tokarczyk Ostojów 41 a
  26 – 130 Suchedniów 59,00 100 pkt.
  13 Alicja Plicner ul. Zagórska 7
  26 - 130 Suchedniów - -
  16 Jerzy Okulski ul. Poziomskiego 24 26 – 130 Suchedniów - -
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Joanna Tokarczyk. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 5 SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  14 Barbara Kowalik ul. Bugaj 2a/9
  26 – 130 Suchedniów 60,00 100 pkt.
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Barbara Kowalik. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 6 SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  15 Marta Redlica Podzagnańszcze 9a
  26 – 140 Łączna 60,00 100 pkt.
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Marta Redlica. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 7 SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  11 Izabela Stobiecka Ostojów – Ogonów 3 26 – 130 Suchedniów - -
  16 Jerzy Okulski ul. Poziomskiego 24 26 – 130 Suchedniów 59,90 100 pkt.
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Jerzy Okulski. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 8 SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  1 Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS ul. J.B. Puscha 23/1 25 – 635 Kielce 44,00 100 pkt.
  17 Barbara Tomalska ul. Kaznowskiego 7/39
  25-636 Kielce 60 73,34 pkt.
  18 Magdalena Sandera ul. Batorego 43
  25-132 Kielce 60 73,34 pkt.

  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 9 SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  2 Aneta Paryska Osełków 22 B
  26 – 140 Łączna 60,00 100 pkt.
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Aneta Paryska. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 10 SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  3 Bożena Kwaśniewska ul. Warszawska 72
  26 – 130 Suchedniów 60,00 100 pkt.
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Bożena Kwaśniewska. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 11 SP Gózd- Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno – przyrodniczym

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom
  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  5 Barbara Wykrota Podzagnańszcze 26 B 26 – 140 Łączna 60,00 100 pkt.
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Barbara Wykrota. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 12 SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów

  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  5 Barbara Wykrota Podzagnańszcze 26 B 26 – 140 Łączna 55,00 100 pkt.
  19 Agnieszka Łutczyk Ostojów 138
  26 – 130 Suchedniów - -
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Barbara Wykrota. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

  Część Nr 13 SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego
  Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

  Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
  1 Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS ul. J.B. Puscha 23/1 25 – 635 Kielce 44,00 100 pkt.
  4 Paweł Karpiński Ul. Emilii Peck 21a
  26 – 130 Suchedniów 60,00 73,34 pkt.
  W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.
  Data wprowadzenia: 2011-09-06 1331
  Data upublicznienia: 2011-09-06
  Art. czytany: 4688 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna