(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR X/94/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 września 2011 r.

  UCHWAŁA NR X/94/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
  Łączna na lata 20112015.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15. art. 40 ust. 1. art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 4 ust. 1 , art. 20 i art. 21 ustawy o ochronie praw
  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31 poz. 266. ze
  zm.) oraz w związku z art. 32 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych
  aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r., Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 20112015,
  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 4. Traci moc uchwała Nr 59/XI/2005 Rady Gminy Łączna z dn. 29 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego
  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 20062010.
  Id: WFCIVBPNPNDYEHGPWMBHOYJBS.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Obowiązek uchwalenia 'Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy' wynika
  z postanowień art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
  cywilnego.
  Załącznik do Uchwały Nr X/94/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 8 września 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 20122016
  włącznie.


  Data wprowadzenia: 2011-11-08 1138
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 2165 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna