(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XII/101/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 r.

  Id: NKLPENNUSMBURQIQECUXDZKEF.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XII/101/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  w sprawie zmiany statutu Gminy Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr 6/II/2003 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2003 roku
  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna, w § 3 uchyla się ust. 2.
  § 2. Zmienia się załącznik Nr 3 Statutu Gminy Łączna nadając mu brzmienie:
  „Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Łączna:
  1. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.
  2. Szkoła Podstawowa im. E.G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe.
  3. Przedszkole Samorządowe w Goździe.
  4. Gimnazjum w Łącznej.
  5. Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej.
  6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.
  7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej.”
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
  Id: NKLPENNUSMBURQIQECUXDZKEF.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały XII/101/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r.
  Liczne nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym na przestrzeni ostatnich lat
  powodują konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym Statucie Gminy.
  Ponadto przeprowadzona racjonalizacja sieci szkolnej na terenie Gminy wymaga
  aktualizacji wykazu gminnych jednostek organizacyjnych. Z uwagi na fakt, że
  wyłącznie Rada Gminy Łączna jest kompetentna do wprowadzenia w/w zmian
  w Statucie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.


  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1229
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 2113 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna