(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XIII/121/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 grudnia 2011 r.

  Id: YERUSPGRHZEYFHNHAZXJFQTBN.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XIII/121/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 grudnia 2011 r.
  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
  budżetowego
  Na podstawie art. 263 ust.2,3,4,5,6,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm) Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku
  budżetowego 2011 w wysokości 82 472 zł
  2. Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w § 1 ust. 1 na
  dzień 30 czerwca 2012 roku.
  § 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według działu
  i rozdziału klasyfikacji wydatków.
  Dział Rozdział Nazwa Kwota
  710 Działalność usługowa 82 472,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 472,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 82 472,00
  Ogółem 82 472,00
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku
  Urzedowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: YERUSPGRHZEYFHNHAZXJFQTBN.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Zgodnie z art. 263 ust.2,3,4,5,6,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasajacych
  z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku.
  Wydatki niewygasające wynikają z zadań rzeczowych wyszczególnionych w planie
  finansowym Gminy Łączna na 2011 rok. Ustalony plan na wydatki niewygasajace
  pozwoli na kontynuację zadań ujętych w budżecie 2011 roku, ich zakończenie
  i rozliczenie w 2012 roku.


  Data wprowadzenia: 2012-01-16 1027
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 2865 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna