(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XIII/122/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 grudnia 2011 r.

  Id: VSYKSRMLGLUBRLSHASUOFIFOF.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XIII/122/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 grudnia 2011 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
  142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
  § 2. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 do niniejszej
  uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/122/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/122/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2011 r.
  Zalacznik2.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/122/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2011 r.
  Zalacznik3.pdf
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
  innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok


  Data wprowadzenia: 2012-01-16 1027
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 3395 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna