(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXI/169/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 września 2012 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.

  UCHWAŁA NR XXI/169/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 26 września 2012 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane
  przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.), Rada Gminy
  Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. W uchwale Nr VII/42/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za
  niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest
  Gmina Łączna § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „Opłaty, o których mowa w § 3 i § 6 wnosi się miesięcznie, z góry do dnia 15 każdego
  miesiąca.
  § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września
  2012r.”,
  Strona 1
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 3FDF3451-6D19-4F36-BEA2-5F21D0B87EB2. Podpisany
  Uzasadnienie
  Uchwały Nr XXI/169/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2012r.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przedszkolem publicznym jest
  przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające
  podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie,
  wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż
  5 godzin dziennie.
  Uchwała zmienia sposób wnoszenia opłaty za korzystanie z usług przedszkoli, które
  wykraczają poza realizację podstawy programowej.
  Ponadto, zgodnie z art. 67a w/w ustawy - warunki korzystania ze stołówek szkolnych,
  w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
  prowadzącym szkołę i nie wymagana jest w tym względzie odrębna uchwała Rady
  Gminy.
  Powyższe zasady obejmują także wyżywienie przygotowywane przez przedszkola
  i punkty przedszkolne.
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: 3FDF3451-6D19-4F36-BEA2-5F21D0B87EB2. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2012-11-22 0838
  Data upublicznienia: 2012-11-22
  Art. czytany: 2693 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna