(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Przetargi
 • 2013r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna...

  Znak: ZP-OŚ.623.5.2013 Łączna dn. 04.06.2013 r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK „


  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK „
  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert wg. kryteriów zawartych w SIWZ.
  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-KWIAT” Sp. z o.o., Wola Jachowa 94A,
  26-008 Górno Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
  411 663,20 zł.
  100
  2. „EKOM” Maciejczyk Sp. J. ,
  ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 531 072,00 zł. 77,52
  3. Veolia Usługi dla Środowiska S.A.
  ul. Zagnańska 232A,
  25-563 Kielce Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, oferta wykluczona
  4. Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych MARKO Marek Pogorzelski, Barak 21,
  26-500 Szydłowiec Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 419 041,20 zł. 98,24
  5. Miejskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko Kamienna, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
  415 328,04 zł.
  99,12
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz
  w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-KWIAT” Sp. z o.o., Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowało najniższą cenę za zadanie tj. 411 663,20 PLN.
  Ponadto informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zaistniały przesłanki skutkujące wykluczeniem Wykonawcy – Veolia Usługi dla Środowiska S.A. ul. Zagnańska 232A, 25-536 Kielce. Zamawiający w rozdziale 12 „Wymagania dotyczące wadium” w pkt. 6 SIWZ żądał:
  - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
  w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26 - 140 Łączna w kasie budynek nr 2, a kserokopię dołączyć do oferty.
  Przed otwarciem ofert Zamawiający stwierdził że firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. nie wniosła wadium w żadnej z wymaganych form zawartych w SIWZ.
  W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta firmy Veolia Usługi dla Środowiska S.A. została wykluczona z postępowania.


  Data wprowadzenia: 2013-06-04 0827
  Data upublicznienia: 2013-06-04
  Art. czytany: 3606 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna