(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXV/242/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2013 r.

  w sprawie wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Utylizator”

  UCHWAŁA NR XXXV/242/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą
  ,,Utylizator”
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 1318), § 9 pkt 1 statutu Związku Międzygminnego ,,Utylizator”
  stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20 /V/ 2000 Rady Gminy Łączna z dnia 19 czerwca
  2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Łączna do Związku Międzygminnego pod nazwą
  ,,Utylizator”. Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:
  § 1. Gmina Łączna występuje ze Związku Międzygminnego ,,Utylizator” z siedzibą
  w Skarżysku - Kamiennej.
  § 2. Traci moc uchwała Nr 20/V/2000 Rady Gminy Łączna z dnia 19 czerwca 2000 roku
  w sprawie przystąpienia Gminy Łączna do Związku Międzygminnego pod nazwą
  „Utylizator”
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.
  Id: 11531FA3-A27F-4E90-83F2-82933B996170. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Do kompetencji Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 należy podejmowanie uchwał w
  sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, a
  także zgodnie z art. 9 pkt 1 statutu Związku Międzygminnego„Utylizator” członkostwo w Związku
  ustaje w razie wystąpienia członka ze Związku na podstawie uchwały Rady Gminy,na tej podstawie
  Rada GminyŁączna występuje ze Związku „Utylizator”.
  Wystąpienieze Związku przyczyni się do oszczędności finansowych,bowiem za członkostwo
  w Związku rocznie gmina zobowiązana jest uiszczać składki roczne. W 2013 roku suma składek
  wyniosła 3852,00zł (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 0/00gr).
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
  Id: 11531FA3-A27F-4E90-83F2-82933B996170. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 0955
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 2629 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna