(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013r.

  w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Łączna
  UCHWAŁA Nr XXVIII/205/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 kwietnia 2013r.


  w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Łączna

  Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1
  1.Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej w przypadku wykonywania zadania, mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez Przewodniczącego Rady Gminy Łączna w poleceniu wyjazdu służbowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Rady Gminy Łączna.
  2.Czynności, o której mowa w ust. 1, w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Łączna wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łączna.

  § 2
  1.Przewodniczący Rady Gminy Łączna w poleceniu wyjazdu służbowego określa termin i miejsce wykonywania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu właściwy do jej odbycia.
  2.Na wniosek radnego Przewodniczący Rady Gminy może wyrazić zgodę na podróż służbową samochodem nie będącym własnością Gminy Łączna.

  § 3
  1.Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu,
  z uwzględnieniem przysługującej radnemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2.W przypadkach , określonych w § 2 ust. 2 uchwały Radny otrzymuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 , poz. 271 z późn. zm.).


  § 4
  Traci moc Uchwała Nr 15/IV/2003 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej radnego samochodem osobowym nie będącym własnością Gminy.

  § 5
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna oraz Wójtowi Gminy Łączna .

  § 6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013r.


  Rada Gminy Łączna, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, ustala zasady na których radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
  Nowelizacja przepisów w tym zakresie wymaga odpowiednich zmian w prawie miejscowym.

  Z uwagi na powyższe podjęcie tej uchwały jest celowe i zasadne.  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1421
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 2622 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna