(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
» Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 lutego 2024r.
» Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 28 lutego 2024r.
 • Ochrona środowiska
 • Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • Warunki wydania zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach POŚ i transport nieczystości ciekłych

  Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
  • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),
  • Uchwała nr XXXIII/46/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009r.
  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wraz z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia'
  • Dokumentację potwierdzającą gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  Opłaty:
  Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Gminy Łączna lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy O/Suchedniów 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001 - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1546) opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107,00 zł.
  Miejsce złożenia wniosku:
  Wniosek należy złożyć do
  Urzędu Gminy w Łącznej,
  Czerwona Górka 1B,
  26-140 Łączna
  Termin rozpatrzenia wniosku:
  Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego
  Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna.
  Uwagi:
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
  Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę;
  • za pośrednictwem poczty


  Data wprowadzenia: 2014-02-20 1424
  Data upublicznienia: 2014-02-20
  Art. czytany: 3960 razy

  » wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowy - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Sylwia Mendak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna