(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXVII/255/2014 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 lutego 2014 r.

  w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

  UCHWAŁA NR XXXVII/255/2014
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 28 lutego 2014 r.
  w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy w Łącznej działając na
  wniosek Wójta Gminy Łączna uchwala, co następuje :
  § 1. 1. W uchwale Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 21 grudnia
  2012 roku w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – zmienia się siedzibę
  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 zlokalizowaną dotychczas w miejscowości Czerwona
  Górka 1 „B” ustalając jej nową lokalizację, w budynku przedszkola w miejscowości
  Kamionki 5 „C”.
  2. Załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w pkt 1 otrzymuje brzmienie określone
  w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu
  i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości
  w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Łączna.
  § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  Id: 546902D7-100A-4F0C-8E18-5D75F605C7F2. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXXVII/255/2014
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 lutego 2014 r.
  Obwody do głosowania, ich granice i numery
  oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Numer
  obwodu
  Granice obwodu do głosowania Siedziba obwodowej komisji
  wyborczej
  Sołectwo : Gózd
  1 Sołectwo : Jęgrzna Szkoła Podstawowa
  Gózd 125.
  2 Sołectwo : Klonów Budynek po Szkole
  Podstawowej Klonów 62.
  Sołectwo : Czerwona Górka
  3 Sołectwo : Łączna
  Sołectwo : Osełków
  Przedszkole
  Kamionki 5”C”.
  Sołectwo : Występa
  4 Sołectwo : Zalezianka
  Budynek po Gimnazjum
  Zalezianka 49a.
  5 Sołectwo : Zagórze
  Sołectwo : Zaskale
  Budynek po Szkole Filialnej
  Zagórze 40”B”.
  Sołectwo : Kamionki
  6 Sołectwo : Podłazie
  Sołectwo : Podzagnańszcze
  Szkoła Podstawowa
  Kamionki 63.
  Id: 546902D7-100A-4F0C-8E18-5D75F605C7F2. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XXXVII/255/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 lutego 2014r.
  Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy nałożyły na Radę Gminy
  obowiązek dokonania podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania – na wniosek
  Wójta Gminy, w terminie 3 miesięcy od dnia podziału Gminy na okręgi wyborcze.
  Powyższe ustalenia Rada Gminy w Łącznej dokonała w 2012 roku podejmując stosowną
  uchwałę. Jednakże, pod koniec 2013 roku, w następstwie ogłoszonego przetargu podpisano
  umowę na remont budynku po byłej szkole w miejscowości Czerwona Górka – czyli
  budynku, w którym znajdowała się dotychczasowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
  Nr 3.
  Z uwagi na powyższe prace (trwające do końca 2014r.) koniecznym staje się zmiana siedziby
  w/w Komisji na nową w miejscowości Kamionki 5c. w budynku przedszkola.
  Powyższa uchwała aktualizuje i porządkuje wyłącznie siedziby obwodowych komisji
  wyborczych ( w sposób przejrzysty - w jednolitym tekście załącznika ). Nowa lokalizacja
  siedziby obwodowej komisji wyborczej nadal zapewnia wyborcom łatwy do niej dostęp
  bowiem znajduje się w odległości ok. 200 m od poprzedniej siedziby..
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne i celowe.
  Id: 546902D7-100A-4F0C-8E18-5D75F605C7F2. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-03-06 1007
  Data upublicznienia: 2014-03-06
  Art. czytany: 1906 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna