(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXVII/258/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 lutego 2014 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXXVII/258/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 lutego 2014 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
  terenie Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399), art.. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
  2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
  jednolity Dz. U. z 2011r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia
  21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Łączna dokonuje się następującej zmiany:
  § 3. ust. 2 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
  „Odpady budowlane – odpad budowlany z remontów niewymagających pozwolenia
  na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w ilości
  200kg/gospodarstwo/rok można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych na terenie Gminy Łączna. Pozostałe ilości odpadów budowlanych
  odbierane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawarte pomiędzy
  właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru tych odpadów
  przedsiębiorcami lub podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane
  a właścicielami nieruchomości.”.
  § 2. Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 41339E54-B0A3-4CBB-B0AB-0947E61D24E8. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Zmiana przedmiotowej uchwały została dokonana na wniosek mieszkańców.
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy by umożliwić
  odbiór odpadów budowlanych w niewielkiej ilości od mieszkańców w ramach odpłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi i zminimalizować składowanie tych odpadów w
  miejscach nieprzeznaczonychdo ich składowania Rada Gminy przychyliła się do tej
  propozycji.
  Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne i celowe.
  Id: 41339E54-B0A3-4CBB-B0AB-0947E61D24E8. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-03-06 1010
  Data upublicznienia: 2014-03-06
  Art. czytany: 2018 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna