(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/260/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 marca 2014 roku.

  w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/260/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 marca 2014 roku.
  w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej
  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz § 20 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  1. Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej nadaje się
  sztandar.
  2. Wzór sztandaru ( jego opis ) określa załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2.
  1. Sztandar przechowywany jest w siedzibie Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej – Kamionki 63.
  2. W przypadku likwidacji Gimnazjum sztandar przejmuje Rada Gminy Łączna
  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik
  do Uchwały Nr XXXVIII/260/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28.03.2014r.  Sztandar szkoły składa się z płata, rewersu, głowicy i drzewca.

  Ustala się następujący wygląd sztandaru: Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach 100 cm na 100 cm, dwustronnie haftowana, wykończona z trzech stron frędzlami w kolorze złotym. Brzeg płatu wykończony jest kolistymi wykonanymi z metalu w kolorze złotym zaczepami do mocowania na drzewcu. W górnej części płata znajdują się zaczepy umożliwiające umieszczenie sztandaru w gablocie.

  a. Strona główna płata – awers – jest w kolorze zielonym. W centralnej części znajduje się krzyż AK Korpus „Jodła” wykonane techniką haftu ręcznego. Wokół krzyża widnieje wykonany złotymi nićmi napis: „Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej”.

  b. Strona odwrotna płata – rewers – jest podzielona poziomo w połowie na białe i czerwone pola. Centralnie umieszczono wizerunek orła białego wykonany nicią metalizowaną silver. Wokół godła znajduje się umieszczony półkoliście napis: „Bóg – Honor - Ojczyzna a poniżej - Praca”;

  c. drzewce sztandaru o długości 258 cm wykonany jest z drewna toczonego o średnicy 4 cm. Dwie jego części połączone są metalową tuleją. Na dolnym stożku umieszczone jest metalowe okucie;

  d. głowicę sztandaru stanowi niklowany, dwustronny orzeł na kuli;
  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr XXXVIII/260/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014r.


  Zgodnie z § 20 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

  Projekt uchwały w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej powstał na wspólny wniosek Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej
  i Gimnazjum, Rady Rodziców Zespołu Szkół w Łącznej i Samorządów Uczniowskich.
  Uroczystość nadania sztandaru Gimnazjum planowana jest na dzień 7 września 2014r., będzie wpleciona w obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, nalotu na tereny Gminy Łączna oraz 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcji AK „Burza”
  w 1944 r.
  Zespół Szkół w Łącznej zrzesza Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Szkoła Podstawowa posiada imię Armii Krajowej Korpus „Jodła” od 2000 r. a sztandar od 2002 r. ufundowany przez Fundację Zdzisława i Teresę Knobel z Kanady. Gimnazjum przyjęło to samo imię Armii Krajowej Korpus „Jodła” w dniu 7 maja 2013 r. Działająca w Zespole Szkół w Łącznej Drużyna Harcerska w maju 2012 r. otrzymała imię Bolesława Boczarskiego „Juranda”- żołnierza AK oddziału „Wybranieccy” i Proporzec ufundowany przez śp. Mieczysława Konderę ps. „Zbyszek”. Zaprzyjaźnieni z naszą placówką żołnierze Armii Krajowej i ich rodziny są Fundatorami Pomnika Żołnierza AK, który ma stanąć na szkolnym placu. Termin uroczystego odsłonięcia pomnika jest również planowany na wrzesień 2014 r.
  Posiadając imię i sztandar Szkoła Podstawowa i Gimnazjum pragną pielęgnować tradycje i pamięć pokoleń Polaków, żołnierzy Armii Krajowej – tych, którzy mimo wielu trudności i niepowodzeń nigdy nie zapomnieli o Bogu, Honorze i Ojczyźnie.
  Takie postawy, często obce młodym ludziom, należy szanować i promować, dlatego okoliczności mające znaczący wymiar patriotyczny, narodowy i społeczny spowodowały zamiar nadania Gimnazjum w Łącznej sztandaru.
  Fundatorem sztandaru jest Rada Rodziców w Zespole Szkół w Łącznej. Społeczność szkolna będzie również starać się o sponsorowanie sztandaru przez zaprzyjaźnione
  z placówką instytucje, organizacje i Urzędy.

  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
  Data wprowadzenia: 2014-05-20 1355
  Data upublicznienia: 2014-05-20
  Art. czytany: 1985 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna